CHANGE stolar använder IRS-teknik

IRS-teknik skyddar personal och utrustning inom hälso- och sjukvårdssektorn
Applikationerna för justering av vård- och sjukhusutrustning blir allt kraftfullare, och därmed ökar också risken för att både applikationen och annan utrustning skadas vid en kollision. Linak har utvecklat en ny intelligent spärrsplineteknologi för att undvika detta.

LINAK har introducerat en helt ny systemfunktion; Intelligent Ratchet Spline, även kallad IRS™. På samma sätt som med de traditionella teknikerna - mekanisk eller elektrisk spline - är syftet även här att minimera skador på utrustningen och öka säkerheten.

Intelligenta system med LINAK® IRS™
Med de traditionella splinefunktionerna kan ställdonet utöva ett tryck. Funktionen används i anpassningsbar vård- och sjukhusutrustning för att öka säkerheten och funktionen aktiveras när rörelsefunktionen förhindras. Det kan till exempel vara om något blockerar ett ryggstöd som applikationen behöver ställa in. Ställdonet avbryter dragfunktionen så att föremål inte kan fastna.

Den nya spärrsplinten i kombination med en intelligent styrbox - ett IRS-system - gör det möjligt att definiera hur systemet ska reagera när ett hinder upptäcks. Funktionen är inbyggd i CHANGE-stolens hög-/lågmotor och styrbox. På så sätt kan du, med den anpassade programvaran, minimera risken för skador på applikationen, objektet i vägen eller vårdpersonalen - eller undvika risken helt och hållet.

OOPS! Vi vänder oss främst till företag. Vi använder inte cookies för någonting, men de är nödvändiga för en bättre kundupplevelse. Vi tillåter användning av cookies i samband med säkerheten på vår webbplats. Som användare kan du välja att ställa in din webbläsare så att den nekar cookies, men det är inte nödvändigt eftersom vi har en policy för användning av non-cookies. Om du som företag väljer att handla på vår webbplats kommer uppgifter om ditt köp att lagras. 

sv_SE