Vigtig information om dina persondata

Som du säkert har märkt träder den nya EU dataforordningslov (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. GDPR är en förordning, som har till syfte att stärka och ensrette databeskyttelse for alle i Den Europæiske Union (EU) og som vi implementerer med glæde.

GDPR kräver en större öppenhet och transparens från företag i förhållande till hur de samlar in, lagrar och använder persondata, samtidigt som den ålägger strängare gränser för användningen av persondata. I det sammanhanget vill vi gärna informera dig om hur vi hanterar dina data.

Hos Sun Technologies ApS önskar vi naturligtvis bara att skicka nyheter och information till dig, om du själv önskar det. Samtidigt är de enda data vi samlar in om dig, endast ditt namn, din e-post, din adress och telefonnummer. För företag gemmes även CVR. Nr.

Vi samlar således inte in dina kreditupplysningar. Alla transaktioner sker direkt och krypterat med en betalnings-gateway, som lever upp till gällande lag. Vi delar inte dina uppgifter med andra och de leverantörer vi använder till exempel nyhetsbreve, lever således också alltid upp till den gällande lagen.

Skulle uheldet vara ude og vi er udsat for hacker angreb eller andet, der kompromitterer dine data, vil vi naturligvis gøre vores bedste for at forhindre enhver ulejlighed og/ eller skade som følge af dette. Det betyder att vi, så snabbt vi blir gjort uppmärksamma på det, ger dig besked. Du har dessutom alltid 100% insigt i, hvordan vi gemmer dine data og hvor.

Vi gemmer kun data om dig som vi ifølge bogføringsloven er nødsaget til at gemme, dvs data vedrørende køb, omkring beløb og transaktioner.