Service och garanti
10 års tillverkargaranti på skönhets- och behandlingsstolar.
Vi har en fullständig 10-årig tillverkargaranti, vilket är mycket mer än den lagstadgade garantin, som vanligtvis finns hos den genomsnittliga leverantören (1 eller 2 års garanti). Denna tilläggsgaranti gäller för våra produkter när dessa servas enligt föreskrifterna i användarmanualen. Om ett fel uppstår inom 10 år efter inköpet byter vi ut delen kostnadsfritt. Detta gäller alla delar såsom värme, motorer, kontrollbox eller till exempel konstruktionsproblem. Om du inte har ett serviceavtal gäller 3 års garanti på behandlingsstolar. Detta gäller ej klädsel, här är garantin 1 år.

För utrustning/tillbehör som inte köpts i samband med en behandlingsstol eller saknar underhåll och service är garantin 1 år.
Det kan dock finnas en extra fabriksgaranti på vissa av produkterna. För LINAK kontroller och ställdon gäller till exempel en 3-årsgaranti.

Underhåll + service
Vi erbjuder inte gratis underhåll för våra produkter, men under de första två åren är vår service gratis om något låter eller knarrar. Därefter måste du se till att din utrustning servas minst vartannat år för att behålla den 10-åriga garantiperioden. 1. Servicen måste vara slutförd när produkten är max. 30 månader.

Till exempel låter vissa av våra kunder (ofta företag med flera produkter) utföra förebyggande service så att de alltid kan arbeta utan problem. Vid service byts t.ex. batterier i bluetooth-enheter och alla muttrar och bultar smörjs och inspekteras.

När kan du förvänta dig några kostnader?
Har produkten använts felaktigt, inte underhållits, visar den tecken på slitage eller har produkten skadats och därför blivit defekt? Då är det vanligt att du själv får stå för reparationskostnaderna. De delar som omfattas av tillverkarens garanti har inte heller ett evigt liv, så om något händer med dem efter 10 år kommer det också att uppstå kostnader i samband med detta.

Livslång användning.
Efter 10 år kanske du vill byta till en ny produkt. Det är dock möjligt att byta ut alla delar i din CHANGE-produkt och på så sätt ge den nytt liv.

Vi erbjuder en specialsats som är enkel att byta ut, så att du kan förvänta dig en ny 10-årig garantiperiod.

De kommande 50 åren.
Livstidsgarantin gäller så länge du äger produkten. Livstidsgarantin kan inte överföras till tredje part. Denna typ av livstidsgaranti gäller endast om du köper garantisatsen och om du följer serviceprogrammet. Din produkt omfattas av garantin så länge du äger den, oavsett om det är fem eller femtio år.

OOPS! Vi vänder oss främst till företag. Vi använder inte cookies för någonting, men de är nödvändiga för en bättre kundupplevelse. Vi tillåter användning av cookies i samband med säkerheten på vår webbplats. Som användare kan du välja att ställa in din webbläsare så att den nekar cookies, men det är inte nödvändigt eftersom vi har en policy för användning av non-cookies. Om du som företag väljer att handla på vår webbplats kommer uppgifter om ditt köp att lagras. 

sv_SE